Cảm tưởng về Khóa tu Một ngày an lạc lần thứ 38 – Bài viết và tác phẩm đạt giải

Con cảm ơn bố mẹ đã cho con cuộc sống này, con nhất định sẽ sống xứng đáng vì điều đó. Ngày sinh nhật chúng ta nhận được nhiều hoa, nhiều quà và cảm ơn nhiều người nhưng đừng quên lời cảm ơn cho cha mẹ mình.    Chi tiết

Thông báo lịch Khó Tu Phúc một ngày tại Chùa Tứ Kỳ – Hoàng Mai – HN

Lịch khóa tu Phúc một ngày    Chi tiết

Thông báo Khóa tu Phúc một ngày tại Chùa Tứ Kỳ – Hoàng Mai – HN

Chùa Tứ Kỳ trân trọng kính mời huynh đệ đồng tu về chùa tham gia KHÓA TU PHÚC MỘT NGÀY định kỳ mỗi tháng 1 lần để được nghe pháp và tu tập một ngày trưởng dưỡng đạo tâm. Giảng sư : Đại đức Thích Quảng Hiếu Lịch khóa tu: Chủ nhật ngày 21/8/2016 tức 19/7 […]    Chi tiết

Thông báo về Khóa Tu Phúc Một Ngày (24-4-2016) tại Chùa Tứ Kỳ – Hoàng Mai – Hà Nội

Giảng sư : Thượng Tọa Thích Thanh Hùng Nội dung: Giảng giải Bộ kinh Vô Lượng Thọ    Chi tiết

Thông báo về Khóa Tu Phúc Một Ngày (27-3-2016) tại Chùa Tứ Kỳ – Hoàng Mai – Hà Nội

Giảng sư : Thượng Tọa Thích Thanh Hùng Nội dung: Giảng giải Bộ kinh Vô Lượng Thọ Chùa Tứ Kỳ trân trọng Kính mời huynh đệ đồng tu về chùa tham gia KHÓA TU PHÚC MỘT NGÀY định kỳ mỗi tháng 1 lần để được nghe pháp và tu tập một ngày trưởng dưỡng đạo […]    Chi tiết

Thông báo về Khóa Tu Phúc Một Ngày (28-2-2016) tại Chùa Tứ Kỳ – Hoàng Mai – Hà Nội

Giảng giải Bộ kinh Vô Lượng Thọ    Chi tiết

Lịch các khóa tu

Khóa tu Thiền

Khóa tu niệm Phật

Khóa Tu Phúc Một Ngày

Khóa tu một ngày an lạc

Thư viện kinh sách

Ấn phẩm Phật Giáo

Mạng xã hội