Thông báo thời gian biểu các khóa tu, khóa học tại chùa Tứ Kỳ

Dưới đây là thời gian biểu khóa học đang diễn ra tại chùa Tứ Kỳ    Chi tiết

Lịch các khóa học

Tiếng Anh giao tiếp

Lớp luyện thi TOEIC

Lớp Tiếng Anh cho trẻ em

Lớp tiếng Trung

Lớp Tiếng Nhật

Lớp luyện chữ đẹp

Lớp thư pháp

Lớp võ thuật

Thư viện kinh sách

Ấn phẩm Phật Giáo

Mạng xã hội