Danh sách các hoàn cảnh khó khăn đang được Quỹ Từ Thiện Ánh Đạo trợ giúp hàng tháng (cập nhật tháng 5-2016)

1. Gia đình bác Phạm Ngọc Diệp Bác Phạm Ngọc Diệp sinh năm 1949 Hoàn cảnh: Cô Diệp bị mù, liệt toàn thân đã 14 năm. Chồng bị điên đã bỏ. Con gái tên là Ngọc sinh năm 1982, sức khỏe yếu, bị bệnh trầm cảm, không có khả năng lao động và chăm sóc […]    Chi tiết

Ấn phẩm Phật Giáo

Mạng xã hội