Quỹ từ thiện Ánh Đạo chùa Tứ Kỳ vận động đóng góp vì người nghèo

"Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao" Mong rằng quý vị sẽ hưởng ứng trợ duyên cho các hoạt động từ thiện này.    Chi tiết

Ấn phẩm Phật Giáo

Mạng xã hội