Thông báo mời lễ Giỗ tổ và cất nóc khu thờ Đức Quán Thế Âm

Nhân dịp Giỗ Tổ Chùa Tứ Kỳ trân trọng kính mời : Toàn thể quý vị Phật Tử thập phương xa gần về chùa dự Lễ Giỗ Tổ và Lễ cất nóc khu thờ Đức Chuẩn Đề. Thời gian : Vào hồi 9h sáng ngày 24 tháng 09 năm 2014    Chi tiết

giỗ tổ

Hoạt động từ thiện

Ấn phẩm Phật giáo

Ẩm thực chay

Thư viện kinh sách

Trung tâm diệu pháp âm

Mạng xã hội