Kinh sách thỉnh miễn phí tại Thư viện Chùa Tứ Kỳ – Tháng 5/2016

Kinh sách, ảnh Phật biếu tặng miễn phí tại Thư viện Chùa Tứ Kỳ trong tháng 5-2016. Kính mời quí vị đến thỉnh tại thư viện.    Chi tiết

ấn tống kinh sách , ảnh Phật đẹp , kinh sách miến phí

Hoạt động từ thiện

Ấn phẩm Phật giáo

Ẩm thực chay

Thư viện kinh sách

Trung tâm diệu pháp âm

Mạng xã hội