[Sách sắp phát hành] Đạo ca Milarepa

Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu sách nói sắp phát hành: Đạo ca Milarepa “Đặc điểm của tập sách này là mỗi một Đạo ca đều có một chuyện ngắn đi kèm kể lại hoàn cảnh, nhân vật và nguyên nhân đưa ra câu hỏi về các vấn đề, hoặc có tính cách […]    Chi tiết

Milarepa , đạo ca

Hoạt động từ thiện

Ấn phẩm Phật giáo

Ẩm thực chay

Thư viện kinh sách

Trung tâm diệu pháp âm

Mạng xã hội