THƯ MỜI THAM DỰ LỄ PHẬT ĐẢN 2018 TẠI CHÙA TỨ KỲ HÀ NỘI

Bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc * Đón mừng Bồ tát xuống trần gian * Vườn Lâm chợt thấy hoa Đàm nở * Muôn vạn tâm vui chốn nhịp đàn.    Chi tiết

Phật Đản

Hoạt động từ thiện

Ấn phẩm Phật giáo

Ẩm thực chay

Thư viện kinh sách

Trung tâm diệu pháp âm

Mạng xã hội