Quyên góp sách tặng học sinh, sinh viên nghèo

Quỹ học bổng Đồng Hành mong muốn được kêu gọi quý Phật tử, các huynh đệ và các bạn học sinh, sinh viên cùng chung tay, chung sức để sẻ chia những khó khăn, vất vả với những mảnh đời khó khăn    Chi tiết

học sinh nghèo , quyên góp

Hoạt động từ thiện

Ấn phẩm Phật giáo

Ẩm thực chay

Thư viện kinh sách

Trung tâm diệu pháp âm

Mạng xã hội