Giới thiệu Thư viện Phật Giáo – Chùa Tứ Kỳ – Hoàng Mai – Hà Nội

Thư Viện Phật giáo Chùa Tứ Kỳ - Cơ sở 2 của Trung tâm Diệu Pháp Âm là Thư viện Đa phương tiện với quy mô Kinh sách băng đĩa Phật giáo lớn nhất tại thủ đô Hà Nội vào thời điểm hiện nay.    Chi tiết

kinh sách Phật Giáo , sách phật giáo , Thư viện Phật Giáo

Hoạt động từ thiện

Ấn phẩm Phật giáo

Ẩm thực chay

Thư viện kinh sách

Trung tâm diệu pháp âm

Mạng xã hội