THƯ MỜI THAM DỰ LỄ PHẬT ĐẢN 2018 TẠI CHÙA TỨ KỲ HÀ NỘI

Bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc * Đón mừng Bồ tát xuống trần gian * Vườn Lâm chợt thấy hoa Đàm nở * Muôn vạn tâm vui chốn nhịp đàn.    Chi tiết

Phật Đản
THƯ MỜI THAM DỰ LỄ PHẬT ĐẢN 2018 TẠI CHÙA TỨ KỲ HÀ NỘI

Bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc * Đón mừng Bồ tát xuống trần gian * Vườn Lâm chợt thấy hoa Đàm nở * Muôn vạn tâm vui chốn nhịp đàn.    Chi tiết

Phật Đản
Kinh sách thỉnh miễn phí tại Thư viện Chùa Tứ Kỳ – Tháng 5/2016

Kinh sách, ảnh Phật biếu tặng miễn phí tại Thư viện Chùa Tứ Kỳ trong tháng 5-2016. Kính mời quí vị đến thỉnh tại thư viện.    Chi tiết

ấn tống kinh sách , ảnh Phật đẹp , kinh sách miến phí

Ấn phẩm Phật Giáo

Mạng xã hội