Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu – Khóa Tu 7 Ngày Đêm Thông Tiêu

Tháng bảy mùa thu lá rụng vàng *Ấy mùa nhân loại đón Vu Lan *Bâng khuâng chạnh nhớ ơn sinh dưỡng *Thổn thức tâm con ngấn lệ tràn    Chi tiết

Lịch các khóa tu

Khóa tu Thiền

Khóa tu niệm Phật

Khóa Tu Phúc Một Ngày

Khóa tu một ngày an lạc

Thư viện kinh sách

Ấn phẩm Phật Giáo

Mạng xã hội