Cảm tưởng về khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 24 – Tác phẩm và bài viết đạt giải

Việc thiện cũng phải được chăm sóc được nuôi dưỡng, cả trong suy nghĩ và hành động. Luôn tâm niệm và hành động làm nhiều việc tốt hơn nữa. Và quan trọng là lan tỏa tinh thần là việc thiện đến nhiều người. Khi nhiều người cùng thấu hiểu, cùng hành động, làm được nhiều việc tốt, niềm vui sẽ được nhân lên rất nhiều lần cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.    Chi tiết

Lịch các khóa tu

Khóa tu Thiền

Khóa tu niệm Phật

Khóa Tu Phúc Một Ngày

Khóa tu một ngày an lạc

Thư viện kinh sách

Ấn phẩm Phật Giáo

Mạng xã hội