Cảm tưởng về khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 23 – Tác phẩm đạt giải

Đạo đức căn bản theo con hiểu thì nó lan man rộng lớn lắm nhưng mà thầy tóm tắt rất gọn trong vài ý, đó là sự thống nhất quan điểm, đó là trách nhiệm, đó là lòng từ bi hỷ xả với mọi người… Nó đơn giản sao mà con chẳng hiểu cứ khi thầy nói ra con mới ngộ    Chi tiết

Thông báo khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 22 tại Chùa Tứ Kỳ

Lịch tu: Chủ nhật, Ngày 8/11/2015 Tức ngày 27/10 âm lịch. Thời gian: từ 7h – 17h    Chi tiết

Cảm tưởng về Khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 20 (10 bài viết đạt giải)

Con rất muốn nói với ba mẹ rằng: “Con xin lỗi, con yêu ba mẹ nhiều lắm” nhưng chưa nói ra, không biết có lúc nói ra được không. Cảm ơn cha mẹ đã sinh con ra trên thế gian này.    Chi tiết

Lịch các khóa tu

Khóa tu Thiền

Khóa tu niệm Phật

Khóa Tu Phúc Một Ngày

Khóa tu một ngày an lạc

Thư viện kinh sách

Ấn phẩm Phật Giáo

Mạng xã hội