Lịch tu thiền

Thiền là pháp môn tu tập vừa có lợi cho sức khỏe lại giúp cho tâm hồn các bạn trở nên thánh thiện hơn, trí tuệ hơn.    Chi tiết

Chuyện Thiền: “BUÔNG”

Luôn nhìn lại nội tâm để thấy rõ những cảm xúc phát ra từ tâm. Buồn, vui, giận , ghét chỉ là những cảm xúc nhất thời, nếu cứ để những cảm xúc ấy chi phối tâm mình, chúng ta sẽ không bao giờ được sống những ngày yên ổn, hạnh phúc    Chi tiết

Lịch các khóa tu

Khóa tu Thiền

Khóa tu niệm Phật

Khóa Tu Phúc Một Ngày

Khóa tu một ngày an lạc

Thư viện kinh sách

Ấn phẩm Phật Giáo

Mạng xã hội